• شماره های تماس آموزشگاه لعاب :

    110 111 28 –  05 05 58 22  –   587 587 22 – ( 021 )

    60 73 973 0912

  • آدرس آموزشگاه لعاب :

    تهران – پاسداران – بالاتر از برج سفید – ابتدای گلستان سوم  – ساختمان 120